Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PopupThis

Mô tả

Generates Custom popups for any part of your post’s content

  • Works perfectly on all +3 wordpress versions
  • Full options ( Custom width, custom labels )
  • Responsive ( Thanks to fancybox’s jQuery plugin )

Cài đặt

  1. Upload the files to the /wp-content/plugins/popupThis/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Here you go! a button will appears on your wordpress editor all you need is to select the parts which you want to show on popups

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PopupThis” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp