Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Popup Lightbox

Mô tả

 • For Suggestions & Support, send email to ramonvicentesilva@hotmail.com, containing the subject “Popup Lightbox”
 • Thanks to Umobi, the company that provided all support and structure for developing this plugin.

Ảnh màn hình

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

 1. Upload popup-lightbox directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Popup Lightbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Fixed a lot of bugs
 • Added Support to wordpress 3.5 gallery
 • Added Other configs for the Popup
 • Added field to link, if you want the user to be redirected when clicked on the popup.
 • Better js
 • Code refactoring

0.1.1

 • Fixed bugs on version 3.2.1 of wordpress

0.1

 • Version Beta of Plugin