Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Popular Bangla Font

Mô tả

This is a free Plugin for the Bangla website/blog. You can change the font of your WordPress website easily.
Available Bangla font is listed Below.

Ảnh màn hình

  • Set Font from Admin Panel.

Cài đặt

  1. Download The Plugin
  2. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/popular-bangla-font directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.

  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.

  4. Use the Bangla Font Settings Option to configure the plugin.

Hỏi đáp

Is this plugin will work with any Theme

Yes, You can use this plugin with any WordPress theme.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Popular Bangla Font” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp