Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PopPosts

Mô tả

A simple plugin to count and display hits of post and pages. You can add a widget of popular post by view to your sidebar.

Cài đặt

Extract the zip file to /wp-content/plugins/ folder of your blog. Open your control panel and go to “Plugins” section. Find “PopPosts” and click the activate link.

Hỏi đáp

No questions yet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PopPosts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

No changes yet