Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Flatsome pop-up element

Mô tả

Add custom pop-up element for Flatsome theme for advertisment

Main Features:

 • Show up on UX builder mode
 • Add custom content inside pop-up
 • Support custom css class for customize css

Ảnh màn hình

 • Setting on UX Builder mode
 • Display on frontend.

Cài đặt

Installing plugin

 • Make sure you installed flatsome theme already
 • Download the plugin zip file.
 • Login to your WordPress Admin. Click on Plugins | Add New from the left hand menu.
 • Click on the “Upload” option, then click “Choose File” to select the zip file from your computer. Once selected, press “OK” and press the “Install Now” button.
 • Activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Flatsome pop-up element” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First Release.