Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pop-up Ads Bottom Right Corner

Mô tả

Display small windows pop-up in bottom right corner in your WordPress site.
Related Links:
* Like and support us on Facebook
* Pin and support us on Pinterest
* Follow and support us on Twitter

Ảnh màn hình

  • Administration interface in WordPress 3.8
  • Demo Display Opencart Category in Wordpress 3.8 localhost
  • Using Display Opencart Category in website anybuy.vn Wordpress 3.8

Cài đặt

  1. Upload the the plugin folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Enter your store infomation details in the ‘Settings > Pop-up Ads Bottom Right Corner’ window.

Hỏi đáp

Will this support custom size and any ads type?

No, this plugin was built to support image ads and fixed size. Please waitting for update.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pop-up Ads Bottom Right Corner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version of plugin.