Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PoMo Uploader

Mô tả

PoMo Uploader is a plugin for uploading po mo files, which are translation files of plugins.

It has the following functions:

  • .po .mo file upload
  • Uploading a ZIP file containing a po mo file
  • Delete an existing po mo file

Ảnh màn hình

  • Main page of PoMo Uploader.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PoMo Uploader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“PoMo Uploader” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “PoMo Uploader” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release