Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Polylang Option-Tree Bridge

Mô tả

This plugin is a bridge between polylang and option tree plugin which enables you to have different theme options for different language.

It’s only works for themes that use Option Tree plugin for theme options.

Dependencies:

At least:

 • Polylang v1.5
 • Option-Tree v2.3.0

Tested up to:

 • Polylang v2.0.4
 • Option-Tree v2.6.0

How it works

After setting up your languages and option tree settings, go to Theme Options and use language switcher on the admin bar to switch options for different language.

Ảnh màn hình

 • You can set theme options for different languages while your in "Theme Options" settings page and changing language in the language switcher.

Cài đặt

 1. Install and activate polylang plugin (at least 1.5)
 2. Install and activate option-tree plugin (at least 2.3.0)
 3. Upload multilingual-option-tree folder to the /wp-content/plugins/
 4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 5. Setup your polylang languages
 6. Setup you theme options
 7. Everything should be working now. Go to Theme Options and use language switcher on the admin bar to switch options for different language.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Polylang Option-Tree Bridge” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Major fix: fixed bootstraping to run on plugins_loaded action to ensure that polylang and option-tree are loaded.

1.0

 • Initial plugin submission