Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Polyglots

Mô tả

Soon all plugins/themes are available on translate.WordPress.org. This plugin makes it easier to show what the status is of your active theme and plugins on the dashboard and the status of all plugins on the overview.

Soon more functionality will get added. Check out the GitHub repo for current code and tickets.

Cài đặt

  1. Upload the folder polyglots to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Done

Hỏi đáp

Soon to be filled in.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
This is nice if you're interested in interfacing with translate.wordpress.org or wanting to see how you can. I'm interested in seeing where the plugin author takes this.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Polyglots” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0 ( 2012-9-14 )

  • First version