Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Polling by Alex Lundin

Mô tả

Plugin for creating surveys about a single product, product, service.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Polling by Alex Lundin

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload asl-polling.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_action('plugin_name_hook'); ?> in your templates

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Polling by Alex Lundin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Creating and publishing a plugin.