Poll And Vote System

Mô tả

Poll system in WordPress block enabled. Add a poll to post throw shortcode and get all poll throw rest API.

Useful Links:

Features:
1. Add a poll through a shortcode.
2. Add custom class.
3. Add custom CSS.
4. Preview poll to block editor.

Ảnh màn hình

  • Add poll through shortcode.
  • Preview block editor.
  • Add poll.
  • Poll Documentation.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Poll System

Cài đặt

  1. Download and unzip the plugin
  2. Upload the entire “poll-and-vote-system” directory to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Go to “Poll System” menu and configure your settings

Hỏi đáp

How to add id to shortcode?

[pvs_poll id=”Your_Id”]

How to add custom class ?

Add your custom class as space saperated. example : [pvs_poll customclass=”classA classB”]

How to add custom css ?

[pvs_poll customcss=”custom css”]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Poll And Vote System” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 (2022-08-24)

  • Initial release.