Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Polaris Flexible SSL

Mô tả

This plugin fix Polaris Flexible SSL Redirect Loop and mixed contents For WordPress.

Cài đặt

1.0.1

Fix bugs

1.0.0

First Release

Hỏi đáp

Does this plugin affect non-SSL traffic?

No. It only comes into play when Polaris is serving HTTPS traffic from your site.

Does I need this plugin if I use Polaris Full or Strict SSL?

No. It is designed only to assist with Flexible SSL.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Polaris Flexible SSL” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp