Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

pn-counter

Mô tả

This is a simple visitor counter with geolocation information.
pn-counter is under active development and quickly it will
become a very powerful and useful counter.

Ảnh màn hình

  • Stats
  • Raw values
  • Settings

Cài đặt

  1. Upload and unpack pn-counter.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Download and unpack into any directory in your site free MaxMind
    GeoIP city database
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“pn-counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp