Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PMR | Add Image Dimensions Columns

Mô tả

Adds width and height columns to the Media Library.

Cài đặt

  1. Upload ‘pmr_***’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go view the media library page to see image dimensions.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload ‘pmr_***’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go view the media library page to see image dimensions.
Can I sort the columns?

Not yet. I’m working on this feature.

Đánh giá

20 Tháng Chín, 2018
Nice and simple, does exactly what it says it will, and exactly what I want.
1 Tháng Mười, 2016
Works as expected
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“PMR | Add Image Dimensions Columns” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp