Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PMR | Google Social Profiles

Mô tả

Show your Social Profiles on the right in Google search results.

Enter your social profile ids (not the whole urls) and site information and save – give Google time catch wind of these changes and you should see your social profiles appearing in your info box on the right of the search pages.

Ảnh màn hình

  • Here’s a quick look at the settings page.

Cài đặt

  1. Upload ‘pmr_***’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to GSP settings page to fill in your site details and social profile ids (not the whole urls)

Hỏi đáp

How long will it take for Google to show my profiles?

I won’t lie, I don’t know – it could be days or a few weeks. If I can narrow it down I’ll update this FAQ.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PMR | Google Social Profiles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp