Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PM Thumbnail Picture Menu

Mô tả

日本語の説明を読む

PM Thumbnail Picture Menu create a link menu made ​​with thumbnail images.

Requirements

 • WordPress 3.3 or later

Cài đặt

 1. Unzip the plugin archive and put thumb-picture-menu folder into your plugins directory (wp-content/plugins/) of the server.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Edit theme,insert ”.
 4. Configure the plugin at “PM Thumbnail Menu” menu at the WordPress admin panel.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PM Thumbnail Picture Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

 • random noimage.

1.21

 • Bug fix. remove.

1.2

 • Bug fix.

1.1

 • We can view photos of new articles for each category.(and select at admin menu)

1.0

 • Admin menu release.
 • Plugin name and directory name changed.

0.1

 • Release.