Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PlusPrice

Mô tả

It’s about time for a live page builder, with no limits of design. A page builder that delivers high-end pricing table designs and advanced capabilities, never before seen on WordPress.

1.0.2

(26 November, 2022)

  • Elementor Compatiblity issue fixed
  • WordPress Version 6.1.1 Compatiblity Checking

1.0.0

(2020-04-05)

  • Initial Public Release

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PlusPrice” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp