PlusPrice

Mô tả

It’s about time for a live page builder, with no limits of design. A page builder that delivers high-end pricing table designs and advanced capabilities, never before seen on WordPress.

1.0.0 – 2020-04-05

  • Initial Public Release

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PlusPrice” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.