Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

plus twit like

Mô tả

Add google +1, tweet, and/or fb like buttons to all posts.

All buttons functions and sizes can be controlled on plugin admin page.

Ảnh màn hình

  • This screen shot description corresponds to screenshot-1.(png|jpg|jpeg|gif). Note that the screenshot is taken from the directory of the stable readme.txt, so in this case, /tags/4.3/screenshot-1.png (or jpg, jpeg, gif)
  • This is the second screen shot

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plusTwitLike folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Customize plugin in ‘plusLikeTwit” under ‘Settings’ in admin menu

Hỏi đáp

na

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“plus twit like” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.01

  • initial release.