Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

نوار اطلاع رسانی | ایمن وب

Mô tả

ساخت نوار اطلاع رسانی با سفارشی سازی کامل توسط ایمن وب

A brief Markdown Example

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“نوار اطلاع رسانی | ایمن وب” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp