Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Last Updated

Mô tả

Displays the last updated date for all plugins in the WordPress.org plugins repo.

Cài đặt

Use automatic installer.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Last Updated” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Cache responses even for plugins not in the repository
  • Cache plugins no matter what the length of the plugin slug

1.0.1

  • Add Aaron & Sara

1.0

  • Initial Release