Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Information Card

Mô tả

The Plugin Information Card plugin adds the functionality to output information about plugins in the WordPress plugin directory.

In order to display the plugin information card on your blog page, just use the [pic] shortcode with the plugin slug attribute like this:

[pic slug="plugin-information-card"]

Documentation in Japanese

Plugin Information Card

Known Issues / Bugs

Nothing.

Uninstall

  1. Deactivate the plugin
  2. That’s it! 🙂

Ảnh màn hình

  • Settings

Cài đặt

  1. Copy the plugin-information-card directory into your wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add and edit the settings in Plugin Information Card
  4. Input the shortcode like this [pic slug="plugin-information-card"]

Hỏi đáp

Nothing.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Information Card” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Plugin Information Card” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Plugin Information Card” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Small fixes.

1.0

  • Initial release.