Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Grabber

Mô tả

This wordpress plugin allows you to create and download a backup of a plugin or your entire plugins directory.
Very useful to use just before updating a plugin.
Adds menu item to Plugins & Tools

Cài đặt

Follow the normal plugin activation steps.

Hỏi đáp

Where is the plugin accessed once activated

Either from the tools menu or the plugins menu

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I have used this plugin for several months. I have 2 MultiSites and it works. No list of settings and things to configure. Straightforward. Excellent idea. Thank you for this plugin!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Grabber” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.02

  • Minor Revisions

1.0

  • Release Version