Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Elimination

Mô tả

Click the Save All Active Plugins button to create a backup of the current active plugins. Then you can quickly turn them all back on before anyone is the wiser. You can even refresh the plugin page
(I know.. you did it on accident) without losing which plugins you deactivated.

Cài đặt

  1. Upload plugin-elimination.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Elimination” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.9

  • Initial Release