Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plug Chat

Mô tả

Plugchat is facebook chat for WordPress website. A feasible way to engage with the customer interactive sales experience for customers.

Ảnh màn hình

  • Admin Menu
  • Logout Default Welcome Message
  • Login Default Welcome Message
  • Copy Your Facebook Page ID
  • Add Your Domain in Your Facebook Page

Cài đặt

Follow the setp how to install the plugchat plugin and get it working.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugchat directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->plugchat screen to configure the plugin

Hỏi đáp

Can I display multiple chat popup box in my website?

No. At a time you can show only one chatbox in your website.

plugchat plugin collect any private data of my website?

Answer is no. Plugchat plugin can’t collection any data of your website.

Can I distribute the plugin?

Answer is yes. You can distribute the plugin via WordPress plugin you can’t distribute the plugin for commercial.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plug Chat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Plug Chat” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Plug Chat” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • WordPress 6.1.1 Version Compatibility Check

1.0.0

  • initial public release