Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

play-button

Mô tả

“play-button” lets you place one or more simple mp3 play buttons to your posts, pages or widget contents.
It’s as easy as placing the simple [play-button:mysong.mp3] mark-up anywhere in your text.

This plugin uses the free flash-based mp3 player by Fabricio Zuardi and the
“XSPF Web Music Player” team.

More info at this plugin’s homepage.
See a real-world use example at this music site.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload the plugin directory play-button to the wordpress plugin directory (usually /wp-content/plugins/)
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in your WordPress administration page

To add a mp3 play button to your post, page or widget contents simply write the following code:

[play-button:mysong.mp3]

Instead of mysong.mp3 place the path relative to your wordpress home URL.

Example:

[play-button:wp-content/uploads/2009/06/example.mp3]

More info at this plugin’s homepage.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“play-button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp