Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Platys Twitch List

Mô tả

Pulls your configurable list of Twitch channels from scripts.platypusmuerte.com and displays them, grouped by online then offline channels. The outputs CSS can easily be overridden and adjusted for your theme by using WordPress additional CSS menu.

Examples

PlatypusMuerte.com/community/streams
PTAgamers.com/streamers/

Cài đặt

Download and install the plugin. The plugin settings page has a field to enter your key from scripts.platypusmuerte.com. A Patreon account is required for login only.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Platys Twitch List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

This is the initial release.