Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PJ Contact Form

Mô tả

A Simple Plugin That Helps You To Receive Contact Request From Visitors on Your Email And Your Admin Dashboard

Cài đặt

Upload the PJ Contact Form plugin to your blog, Activate it.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“PJ Contact Form” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

Release Date – 1 may, 2019