Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Block Templates by PithyWP

Mô tả

Templates by PithyWP offers block templates for WordPress page builders.

Cài đặt

  1. Install using the WordPress built-in Plugin installer, or Extract the zip file and drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to Appearance > Templates.
  4. Import any template your like.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Block Templates by PithyWP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release