WordPress.org

Plugin Directory

Pipe Recaptcha – Spam Protection, Security Plugin for WordPress Forms

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pipe Recaptcha – Spam Protection, Security Plugin for WordPress Forms

Mô tả

Pipe Recaptcha is a captcha system that enables web hosts to identify between Autobot and human access to websites. The pipe ReCaptcha is like a game, every human can solve the puzzle but Autobots can’t. So it’s funny and very easy to solve.

More plugins you may like

Ảnh màn hình

  • How will look like the pipe recaptcha.
  • Pipe recaptcha on login page
  • Pipe recaptcha contact form 7 page
  • Pipe recaptcha settings page

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload pipe-recaptcha to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Will it perfect for my site?

The pipe recaptcha is very funny to solve, everyone will like this. So yep it will definitely perfect for your website.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pipe Recaptcha – Spam Protection, Security Plugin for WordPress Forms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Reduce Recaptcha Background size.

1.0.0

  • Initializing the plugin.