Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pinyin Tones

Mô tả

This is a small WordPress plugin allowing you to turn digital pinyin notation (Chinese transliteration standard) into a diacritic one. It turns out to be very useful if you type chinese grammar lessons.

For example, “Wo3 shi4 Mei3guo2 ren2” turns into “Wǒ shì Měiguó rén”.

Cài đặt

  1. Unzip pinyin-tones.zip into /pinyin-tones/ directory
  2. Upload /pinyin-tones/ directory to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Use [pinyin][/pinyin] syntax to format your pynyin notation.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pinyin Tones” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp