Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pinyin Slug

Mô tả

The Chinese PinYin Slug WordPress plugin convert Chinese UTF-8 character into English PinYin character from a post slugs to improve search engine optimization.

For example, when you publish a post with a title like this: “Chinese PinYin”
Wordpress automatically assigns a long filename to your post, called a post slug: /%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%8b%bc%e9%9f%b3

PinYin Slug plugin convert Chinese character into PinYin character. With Chinese PinYin plugin activated, the slug for our example blog post would look like this: /zhongwenpinyin

The slug is generated on saving a post (so you get a chance to look at it before publishing, and change it), or on publish. It won’t overwrite an existing slug. You can force a new slug generation by deleting the existing one.

Cài đặt

Download the PinYin Plugin and activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress. Now, when editing a post, give it a title and press Save and Continue Editing. The PinYin Slug plugin will generate a slug. If you edit it, the plugin will honor your slug and won’t change it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pinyin Slug” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First stable version.