Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Paulund Pinterest Scroll To Top

Mô tả

This WordPress plugin will create a button in the bottom right corner of your site to scroll back to the top of the page.

The button will always be in the bottom right and styled like the scroll to top button as on Pinterest.

Arbitrary section

Cài đặt

  1. Upload the Paulund Scroll To Top to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Paulund Pinterest Scroll To Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp