Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pinterest Pin Shortcode

Mô tả

Features

  • easy pin insert with only its url specified;

Usage

[pin url=http://pinterest.com/pin/424605071087515584/]

Cài đặt

  1. Upload pinterest-pin-shortcode.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use a shortcode in your posts.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pinterest Pin Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Code update due to official Pinterest pin widget

1.0

  • Initial release.