Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PHP Floating Point DoS Attack Workaround

Mô tả

Prevents 32-bit PHP versions from hanging when processing a request containing 2.2250738585072011e-308 value.

For more information see the original post and bug report by Rick Regan.

Based on the non-plugin solution by AirCraft24.com.

Cài đặt

  1. Upload php-floating-point-dos-attack-workaround folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PHP Floating Point DoS Attack Workaround” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Added more thorough check
  • Terminate execution rather than deleting the variable

0.1

  • Initial release