Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Photo Gallery XML Export

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Unzip and upload files to your plugins directory.
  2. Activate.
  3. Choose your settings in the “Photo Gallery XML Export” options page of in WordPress admin area.
  4. To view your custom XML file, add “?feed=galleryxml” to the end of your feed URL or “/galleryxml” to the end of your blog URL, depending on how your site’s feeds are set up.

Hỏi đáp

None so far. Ask away: its.the.general@gmail.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Photo Gallery XML Export” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp