Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Photo Credits

Mô tả

Photo Credits Plugin searches for images in your post and displays the credits, if present, at the bottom left corner of the image.

Unzip the file, Upload the plugin to your plugins folder and activate.
You can enter the photographer name and url on the media editor.

Ảnh màn hình

  • Photo Credits

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Photo Credits” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.