Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SOLASS Personal design of forms

Mô tả

With the help of this simple plugin, you can change the standard “select” dropdown form to a form with your own design.

The plugin was developed by Ukrainian design studio.
Plugin languages: English, Ukrainian

The plugin allows you to change the color of the following form elements:
Background color;
Border color;
Text color;
The background color of the active menu item;
Text color when hovering;
Background color when hovering

You can also change the size of the border of the form and specify the indentation of the text of the items of the drop-down form.
The plugin allows you to assign classes to the drop-down form, so that later you can customize the design using css styles.
Also, the plugin has an editor that you can use to write your own css-styles for the drop-down form.

Future versions of the plugin will add design control for all form elements.

Ảnh màn hình

  • Plugin settings page
  • Using Visual Color Picker

Đánh giá

22 Tháng Ba, 2023
This is a developer review…In this plugin, we have implemented scripts that are often used in the sites we develop to create an individual design of drop-down forms.Simple, but allows you to transform drop-down forms to fit the style of your site.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SOLASS Personal design of forms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“SOLASS Personal design of forms” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “SOLASS Personal design of forms” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1 (2023-02-25):

  • The first version of the plugin