Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PluginPerseo

Mô tả

PluginPerseo Content is a native WordPress plugin that integrates with the Perseo Accounting System. It has been designed to help you efficiently create and promote the content of your online store by automatically synchronizing the products registered in your system. Run a successful blog while saving tons of time..

Cài đặt

  1. Upload PluginPerseo.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place PluginPerseo in your templates

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

What about foo bar?

Answer to foo bar dilemma.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PluginPerseo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

3.0

  • A change since the previous version.

2.0

  • A change since the previous version.
  • Fixed a pagination bug.

1.1

  • A change since the previous version.
  • Fixed a pagination bug.

1.0

  • New: Basic functionalities for this plugin.