Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Permissions Editor for Ninja Forms

Mô tả

Edit user permissions for Ninja Forms.

By default, all Ninja Forms options are only available to users with the ‘Administrator’ role. This plugin will enable you to set which elements of Ninja Forms different user roles should have access to.

Ảnh màn hình

  • Settings screen. Set which elements of Ninja Forms the different user roles should have access to.

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2020
A simple plugin that does exactly what you need. Thanks!
28 Tháng Mười, 2018
This plug-in offers exaktly what I needed to let non-administrators see the submitted forms. Thank you!
11 Tháng Một, 2018 1 reply
Ninja Forms support line themselves were unaware of this plugin. They were not that helpful in pointing me to the right direction but I’m glad I found this; better than frigging around with custom code. Cheers to Rapid Web! P.S. Please confirm compatibility with WordPress 4.9.1.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Permissions Editor for Ninja Forms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Permissions Editor for Ninja Forms” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Permissions Editor for Ninja Forms” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.