Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Permalink Trailing Slash Fixer

Mô tả

When your permalink structure does not end by a trailing slash (/), all your links look like http://example.com/2009/05. Permalink Trailing Slash Fixer add the missing trailing slash.

Example

If you have a site with the following permalink structure /%category%/%postname%.html and your permalinks
look like these:

  1. Single Post: http://example.com/my-category/sample-post.html.
  2. Category: http://example.com/my-category.
  3. Archive: http://example.com/2009/05.
  4. Page: http://example.com/about.

After activation of the plugin:

  1. Single Post: not modified.
  2. Category: http://example.com/my-category/.
  3. Archive: http://example.com/2009/05/.
  4. Page: http://example.com/about/.

Cài đặt

Upload the Permalink Trailing Slash Fixer plugin to your blog, Activate it.
Enjoy 🙂

Đánh giá

7 Tháng Mười Một, 2017
Not sure why wordpress prefers the ‘no slash’ approach. But I like a good slash at the end of a URL. This plugin is great. Fixed the problem on my sites in a few seconds. Brilliant! Thanks!
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Permalink Trailing Slash Fixer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp