Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Permalink Stop Words

Mô tả

Remove unwanted words from your permalinks to keep your URLs concise.

Cài đặt

After activating Permalink Stop Words on the Plugins page, you can configure it by going to the Writing page in the Settings menu.

Find the section called Stop Words. In the textarea, input a comma-separated list of words your want removed from your article permalinks.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Permalink Stop Words” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp