Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Permalink Persian To English

Mô tả

Persian To English is a widget that can translate your wordpress permalink from persian to english

Persian To English is a widget that can translate your wordpress permalink from persian to english

It can make your site URL looks better and shoud be more SEO friendly.

You can apply for your own ClientID and ClientSecret on the Windows Azure Marketplace, you can also use the default one, up to 2 million characters a month every account.

Plugin Page

Support Forum

Ảnh màn hình

  • Screenshot 1.
  • Screenshot 2.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload persian-to-english-permalink folder to the /wp-content/plugins/ directory

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

فارسي :

1- پوشه ‘persian-to-english-permalink’ را به /wp-content/plugins/ انتقال دهيد

2- از قسمت افزونه ها ، نسبت با فعال سازي اين افزونه اقدام نماييد.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Permalink Persian To English” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp