Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Periodic Nginx Cache Purger

Mô tả

Purges cache once a week by default, running a WP Cron Job with Nginx Helper WordPress Plugin.
The interval can be changed in the general settings in the WordPress backend.

Requirements

Nginx Helper https://wordpress.org/plugins/nginx-helper/

Cài đặt

Manual Installation

  1. Extract the zip file.
  2. Upload them to /wp-content/plugins/ directory on your WordPress installation.
  3. Then activate the Plugin from Plugins page. Works ONLY if Nginx Helper Plugin is active!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Periodic Nginx Cache Purger” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp