Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pending Submission Notifications

Mô tả

This enables email notifications of pending review submissions. By default the email goes to the admin email set on your Settings page.

You can set the email(s) that should receive these notifications Under Settings>Pending Submission Notifications. You can add multiple email addresses, using commas to separate them.

When a submission is approved by an admin, an email notification is sent to the contributor.

For more info visit http://lifeofadesigner.com/

Ảnh màn hình

  • Change email address that receives the notifications.

Cài đặt

  1. Upload the pending-submission-notifications folder to to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. This is optional – change the email address that should receive notifications under Settings>Pending Submission Notifications.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the pending-submission-notifications folder to to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. This is optional – change the email address that should receive notifications under Settings>Pending Submission Notifications.

Đánh giá

10 Tháng Mười Một, 2016 1 reply
Very useful feature for the site with many writers/editors.
19 Tháng Chín, 2016 1 reply
Does what it says on the tin, nice and simply. Then the client wants ‘selective pending submissions’, depending on who the user is! Maybe for the next release?
Đọc tất cả 12 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pending Submission Notifications” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Pending Submission Notifications” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Pending Submission Notifications” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2

*Added support for internationalization.

1.1

*Added information about last user to edit the post and the timestamp of last edit.

1.0

*Initial release