Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pending Comments Highlighter

Mô tả

I have found a very annoying problem on the admin panel.

Where the comments are listed, unapproved comments had lightyellow color (HEX:FFFFE0).
It is hard to make difference between unapproved and approved comments with this color.

This plugin changes the background-color to orange [#DD823B] (from WordPress 3.8 Sunrise admin color-scheme), and the author’s name and his comment to white. This makes the comment approving system easier to see on all monitor types.

Ảnh màn hình

  • Before (WordPress 3.8)
  • After (WordPress 3.8)

Cài đặt

  1. Upload the extracted archive to wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enjoy!

Hỏi đáp

Why orange design?

This is the more striking.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pending Comments Highlighter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Change the pending comments background color #DD823B from black.

1.0

  • No changes.