Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PegaPoll

Mô tả

PegaPoll is an official PegaPoll plugin, which can embed PegaPolls easily using their URL’s.

Block

This plugin provides 1 block.

  • PegaPoll

Đánh giá

19 Tháng Một, 2022
After a quick registration on pegapoll.com polls or surveys can be created easily and than it can be copy-pasted into the plugin module inside a post or page and customize available options like enable comment, show additional video, links and texts.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“PegaPoll” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp