Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Peasy Admin

Mô tả

This plugin utilizes Options and Settings API and provides an easy to use to API to build custom admin pages.

Resources

 • WordPress Plugin: https://wordpress.org/plugins/peasy-admin/
 • Github Repository: https://github.com/appristas/peasy-admin
 • Issues Tracker: https://github.com/appristas/peasy-admin/issues

Cài đặt

 1. Install Peasy Admin either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server.
 2. Activate the plugin
 3. Please visit the plugin repository for usage.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Install Peasy Admin either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server.
 2. Activate the plugin
 3. Please visit the plugin repository for usage.
Q. What is the minimum supported PHP version?

A. PHP 5.4+

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Peasy Admin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

 • Changed media field to return attachment ID
 • Added get_attachment function for fetching attachment sources

1.1.0

 • Added pluggable API for adding custom fields
 • Restricted image preview dimensions to 300px

1.0.5

 • Fixed a bug where saving fields did not add settings to hidden field

1.0.4

 • Fixed a bug where multiple fields were used

1.0.3

 • Added media field

1.0.2

 • Bug fixes

1.0.1

 • Added API for retrieving options

1.0

 • Initial version