Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PDF.js Shortcode

Mô tả

Add Mozilla’s PDF.js viewer into your pages and posts with a simple shortcode. PDF.js is a javascript library for displaying pdf pages within browsers.

Shortcode Syntax:

[pdfjs-shortcode pdf_width=100% pdf_height=500px pdf_download=true pdf_print=true pdf_openfile=false]http://www.domain.com/test.pdf[/pdfjs-shortcode]

Cài đặt

1)Download from the WordPress Plugin Repository
2)Upload and expand the archive into your sites wp-content/plugins directory

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
It works like a charm, even on multilingual sites. This does not happen with the old plugin called “PDF.js Viewer Shortcode” which has not been updated for two years.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“PDF.js Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp