Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PC Ktai content selecter

Mô tả

日本語の説明を読む

PC Ktai content selecter is a plug-in that switches the content displayed with the personal computer as the cellular phone.

When linked Websites are chiefly different in the cellular phone and the personal computer, it uses it.
only in Japanese mobile phone,and required Ktai Style Plugin.

Requirements

  • WordPress 2.9 or later
  • PHP 5.0 or later
  • Ktai Style Plugin.

Cài đặt

  1. Unzip the plugin archive and put pc-ktai-content-selecter folder into your plugins directory (wp-content/plugins/) of the server.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PC Ktai content selecter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • readme writing.