Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PBP IUL

Mô tả

This plugin increase upload size limit up to more & more.

Very Lightweight- Only 2KB

Created By: www.projoktibangla.net

Ảnh màn hình

 • Dashboard Menu Item.

Cài đặt

Automatic

 • In the admin panel under plugins page, click Add New
 • go to Upload tab
 • browse “PBP IUL” and click install now
 • Click Active plugin
 • Increase Upload limit by enter the value on dashboard menu item “PBP IUL”.
 • Enjoy!

Manual

 • Extract zip file to your wp-content/plugins directory.
 • In the admin panel under plugins, activate “PBP IUL”.
 • Increase Upload limit by enter the value on dashboard menu item “PBP IUL”.
 • Enjoy!

Hỏi đáp

This plugin increase upload size limit up to more & more.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PBP IUL” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1

Compitable with WP 4.2 Version

2.0

 • Fix minor problem.
 • Add Dashboard menu item & custom increase limit by user.

1.1

Upload limit increasing 100Mb to 250Mb & Solve Error problem.

1.0

First Release